XO酱白灵菇

                  白霊キノコのXO醤炒め

     Fried White King oyster mushroom with XO Sauce

白灵菇口感嫩滑鲜美,加上雅科精心特调的XO海鲜酱与之爆炒,深受新老客户厚爱的一道热门菜。

 

 

地址:上海市南京西路248号大光明电影院3楼  电话:021-6327-7177  传真:021-6327-7117  邮箱:shop@ark-sha.com

 
        首   页     简   介     餐   饮     下 午 茶     酒   吧     活动足迹   网上预定    如何到达    联系我们    相关连接